Interim

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u tijdelijk een P&O adviseur/manager nodig heeft:

•  Op uw afdeling is de P&O manager of adviseur langdurig ziek en/of met zwangerschapsverlof en
    daardoor lange tijd niet aanwezig;
•  U moet een veranderingsproces doormaken en uw huidige bezetting kan dat niet zelf leiden;
•  P&O functie is vacant, maar u weet nog niet exact hoe deze ingevuld moet worden;
•  Er vindt een groot project plaats binnen uw organisatie, maar u heeft niet de benodigde P&O capaciteit
    in huis.

Kortom: u heeft tijdelijke overbrugging nodig. Wij beschikken over de juiste deskundigheid en managementervaring en leveren voor u de overbrugging op maat.

   
     

slogan